pdf-Datei     Beschreibung     Blatt     Schössling     Blütenstand     Verbreitungskarten

Rubus kiesewetteri

Ergänzungen

Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2

zurück zur Startseite Rubus kiesewetteri           zurück zur Startseite