pdf-Datei     Beschreibung     Blatt     Schössling     Blütenstand     Verbreitungskarten

Rubus arrhenii

Ergänzungen

Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2
zurück zur Startseite Rubus arrhenii           zurück zur Startseite