pdf-Datei     Beschreibung     Blatt     Schössling     Blütenstand     Verbreitungskarten     Zwergform

Rubus steracanthos

Ergänzungen

Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2
Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2
Bild2 Bild2 Bild2 Bild2

zurück zur Startseite Rubus steracanthos           zurück zur Startseite